Publisert

Arbeidslivets roller

Arbeidslivets roller

Beskrivelse

Godt samarbeid og forståelse av oppgaver, ansvar og plikter er viktige faktorer for å oppnå fremgang i HMS-arbeidet. Disse filmene gir en innføring i hvilke oppgaver, ansvar og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har ifølge Arbeidsmiljøloven. En forståelse av dette vil hjelpe deg i HMS arbeidet.

Du vil kunne få en videre innføring i rollene til de andre aktørene i HMS arbeidet ved å gjennomføre «HMS kurs for ledere» eller «Verneombudskurs» på Tryggportalen, disse finner du i butikken.

Dokumenter

Ingen dokumenter

Publisert

Verneombudets oppgaver

Verneombudets oppgaver

Beskrivelse

Verneombudet har en sentral rolle i HMS-arbeidet. I denne serien fokuserer vi på noen av de utfordringene et Verneombud kan møte. Det gis forslag til arbeidsmetode og håndtering av konkrete problemstillinger. Anbefalingene i bruk av arbeidsmetode er også overførbare og nyttige i det generelle arbeidet Verneombudet utfører. Disse filmene erstatter ikke grunnopplæringen for Verneombud, men kan hjelpe Verneombudet i dets videre arbeid.

Dokumenter

Ingen dokumenter

Publisert

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr

Beskrivelse

Personlig verneutstyr er en viktig del av HMS-arbeidet. Hvordan bør du tenke omkring bruken av verneutstyr og hvordan kan dere bygge opp gode rutiner i din bedrift?

Filmen gir en innføring i:

  • Arbeidsgivers ansvar og plikter
  • Arbeidstaker ansvar og plikter
  • Krav til personlig verneutstyr
  • Krav til opplæring i bruk av verneutstyr
  • Rutiner for kontroll og vedlikehold av utstyr
  • Hvor kan man finne ytterligere informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter

Publisert

Hva er arbeidsmiljø?

Hva er arbeidsmiljø?

Beskrivelse

Det stilles krav til arbeidsmiljøet i din virksomhet og arbeidsmiljø er et sentralt begrep innen HMS lovgivningen, men hva betyr det egentlig? Filmen gir en innføring i sentrale elementer i arbeidsmiljøet og viktigheten av å vurdere både direkte og langsiktige konsekvenser. Du får også tips om hvordan man kan jobbe for å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet i din virksomhet.

Dokumenter

Ingen dokumenter