Arbeidslivets roller

Arbeidslivets roller Godt samarbeid og forståelse av oppgaver, ansvar og plikter er viktige faktorer for å oppnå fremgang i HMS-arbeidet. Disse filmene gir en innføring i hvilke oppgaver, ansvar og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har ifølge Arbeidsmiljøloven. En forståelse av dette vil hjelpe deg i HMS arbeidet. Du vil kunne få en videre innføring i …

Arbeidslivets roller Read More »

El-sikkerhet

El-sikkerhet Mange brannulykker skyldes feil i elektriske anlegg. Her får du en innføring i gjeldende regelverk om drift og vedlikehold av elektriske anlegg samt noen gode råd om hvordan deres virksomhet kan arbeide med brannsikkerheten knyttet opp imot EL-sikkerhet på deres arbeidsplass. Dokumenter

Verneombudets oppgaver

Verneombudets oppgaver Verneombudet har en sentral rolle i HMS-arbeidet. I denne serien fokuserer vi på noen av de utfordringene et Verneombud kan møte. Det gis forslag til arbeidsmetode og håndtering av konkrete problemstillinger. Anbefalingene i bruk av arbeidsmetode er også overførbare og nyttige i det generelle arbeidet Verneombudet utfører. Disse filmene erstatter ikke grunnopplæringen for …

Verneombudets oppgaver Read More »

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelestjenesten Bedriftshelsetjenesten er en av bærebjelkene i HMS-arbeidet. Her får du vite mer om hvilken rolle den kan spille i din virksomhet og hvor du kan finne informasjon om det er krav til at din virksomhet skal ha Bedriftshelsetjeneste.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr er en viktig del av HMS-arbeidet. Hvordan bør du tenke omkring bruken av verneutstyr og hvordan kan dere bygge opp gode rutiner i din bedrift? Filmen gir en innføring i: Arbeidsgivers ansvar og plikter Arbeidstaker ansvar og plikter Krav til personlig verneutstyr Krav til opplæring i bruk av verneutstyr Rutiner for …

Personlig verneutstyr Read More »

Hva er arbeidsmiljø?

Hva er arbeidsmiljø? Det stilles krav til arbeidsmiljøet i din virksomhet og arbeidsmiljø er et sentralt begrep innen HMS lovgivningen, men hva betyr det egentlig? Filmen gir en innføring i sentrale elementer i arbeidsmiljøet og viktigheten av å vurdere både direkte og langsiktige konsekvenser. Du får også tips om hvordan man kan jobbe for å …

Hva er arbeidsmiljø? Read More »

Dokumentert og sertifisert opplæring

Dokumentert og sertifisert opplæring Det er ofte knyttet usikkerhet rundt kravene til sikkerhetsopplæring som stilles i arbeidsmiljøforskriftene. Denne filmen gir svar på de vanligste spørsmålene og forklarer begrepene dokumentert, sertifisert opplæring og typespesifikk opplæring.

Risikovurdering introduksjon

Risikovurdering introduksjon Myndighetene stiller krav til at din virksomhet kan dokumentere risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner. Det er ofte knyttet stor usikkerhet til hvordan man metodisk utfører og dokumenterer dette. I denne modulen lærer du hvordan du kan komme i gang med risikovurderinger og gjennomføre risikoreduserende tiltak i din virksomhet. Du finner også skjemaer som kan …

Risikovurdering introduksjon Read More »

SPRÅK
Top

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Tryggportalen