Publisert

Arbeidslivets roller

Arbeidslivets roller

Beskrivelse

Godt samarbeid og forståelse av oppgaver, ansvar og plikter er viktige faktorer for å oppnå fremgang i HMS-arbeidet. Disse filmene gir en innføring i hvilke oppgaver, ansvar og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har ifølge Arbeidsmiljøloven. En forståelse av dette vil hjelpe deg i HMS arbeidet.

Du vil kunne få en videre innføring i rollene til de andre aktørene i HMS arbeidet ved å gjennomføre «HMS kurs for ledere» eller «Verneombudskurs» på Tryggportalen, disse finner du i butikken.

Dokumenter

Ingen dokumenter