Verneombudskurs (40t) – Kombinert nettkurs og klasserom

kr 8.500,00 ekskl. mva.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et fullt verneombudskurs som klasseromskurs. Derfor har vi laget et kombinert klasseroms- og e-læringskurs basert på suksessen vi har hatt med våre vanlige klasseromskurs.
Når kursdeltakere har gjennomført kurset, vil de få tilgang til kursbevis som dokumenterer den gjennomførte opplæringen (40-timerskurs).

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS-forskriften
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS-arbeid
– Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Gruppeoppgaver og case-løsning

Kurset gjennomføres på følgende måte:
– Først gjennomgås e-læringskurset der man får en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse.
– Når testen er bestått, tar man kontakt med Trygg Kurs på kundesenter@tryggkurs.no for å melde seg på to dager klasseromsundervisning på nett.
– I etterkant av kurset legges det opp til selvstudium og bruk av det man har lært ved hjelp av oppsummeringsoppgaver og en praktisk oppgave i egen virksomhet. Til sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs.

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Pris: Kurset koster 8.500,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Varenummer: 213 Kategorier: , , ,
SPRÅK
Rull til toppen