Verneombudskurs (40t) – Kombinert nett og klasserom

kr 7.900,00 ekskl. mva.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et fullt Verneombudskurs som klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen av og har laget et kombinert klasseroms- og e-læringskurs basert på suksessen vi har hatt med våre vanlige klasseromskurs.

Når kursdeltakere har gjennomført kurset, vil de få tilgang til kursbevis som dokumenterer den gjennomførte opplæringen (40-timerskurs).

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS-forskriften
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS arbeid
– Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Gruppeoppgaver/case-løsning

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt du har tilgang til internett.

Kurset gjennomføres på følgende måte:
– Først gjennomgås e-læringskurset. E-læringskurset er en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse.
– Når testen er bestått tar man kontakt med Trygg Kurs på kundesenter@tryggkurs.no for å melde seg på to dager klasseromsundervisning på nett.
– I etterkant av kurset legges det opp til selvstudium og anvendelse av ervervet kunnskap i egen bedrift ved hjelp av oppsummeringsoppgaver og en praktisk oppgave i egen virksomhet. Sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs.

Pris: Kurset koster 7.900,- eks. mva. Inkludert i prisen er utstedelse av kursbevis.

Varenummer: 213 Kategorier: , , ,
SPRÅK
Rull til toppen