Arbeidsgivers handlingsrom i forbindelse med overtidsarbeid

Arbeidsgivers handlingsrom i forbindelse med overtidsarbeid

Hovedregelen er at arbeid skal utføres innenfor ordinær arbeidstid. Sykefravær, sesongsvingninger osv. kan imidlertid gi et behov for at ansatte i perioder arbeider overtid for å tilfredsstille kundenes behov. I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver pålegge de ansatte overtid så lenge det skjer innenfor rammene som følger av Arbeidsmiljøloven/lovverket.

I tillegg begrenses styringsretten av tariffavtale, arbeidsavtale og reglement/retningslinjer. Arbeidsgiver må derfor også hensynta dette (hvis relevant) i vurderingen av når, hvor mye og hva slags arbeidsoppgaver pålagt overtidsarbeid skal knyttes opp mot.

Loven stiller også krav om at det må foreligge et «særskilt og tidsavgrenset behov» for å kunne pålegge overtidsarbeid. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men et typisk eksempel er sykefravær som medfører at friske medarbeidere i en periode må gjøre en ekstra innsats.

Ikke alle medarbeidere kan pålegges overtid. Loven beskytter ansatte som ber om fritak fra overtid av «helsemessige eller vektige sosiale grunner». I tillegg må arbeidsgiver hensynta Arbeidsmiljølovens retningslinjer om arbeid på søndager og helligdager når de stiller krav til medarbeidere om overtid.

Ønsker du å lære mer om regelverket for arbeidstid anbefaler vi kurset «Arbeidstid» på Tryggportalen.

Handlekurv
SPRÅK
Skroll til toppen