Publisert

El-sikkerhet

El-sikkerhet

Beskrivelse

Mange brannulykker skyldes feil i elektriske anlegg. Her får du en innføring i gjeldende regelverk om drift og vedlikehold av elektriske anlegg samt noen gode råd om hvordan deres virksomhet kan arbeide med brannsikkerheten knyttet opp imot EL-sikkerhet på deres arbeidsplass.