Dokumentert og sertifisert opplæring

Det er ofte knyttet usikkerhet rundt kravene til sikkerhetsopplæring som stilles i arbeidsmiljøforskriftene. Denne filmen gir svar på de vanligste spørsmålene og forklarer begrepene dokumentert, sertifisert opplæring og typespesifikk opplæring.

SPRÅK
Top