Publisert

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr

Beskrivelse

Personlig verneutstyr er en viktig del av HMS-arbeidet. Hvordan bør du tenke omkring bruken av verneutstyr og hvordan kan dere bygge opp gode rutiner i din bedrift?

Filmen gir en innføring i:

  • Arbeidsgivers ansvar og plikter
  • Arbeidstaker ansvar og plikter
  • Krav til personlig verneutstyr
  • Krav til opplæring i bruk av verneutstyr
  • Rutiner for kontroll og vedlikehold av utstyr
  • Hvor kan man finne ytterligere informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter