Hva er arbeidsmiljø?

Det stilles krav til arbeidsmiljøet i din virksomhet og arbeidsmiljø er et sentralt begrep innen HMS lovgivningen, men hva betyr det egentlig? Filmen gir en innføring i sentrale elementer i arbeidsmiljøet og viktigheten av å vurdere både direkte og langsiktige konsekvenser. Du får også tips om hvordan man kan jobbe for å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet i din virksomhet.

SPRÅK
Top

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Tryggportalen