Instruert personell med førstehjelp – nettkurs 2023

kr 790,00 ekskl. mva.

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder både for dem som arbeider med lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av den virksomheten som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften. Dette kurset hjelper instruert personell til å oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Det bidrar til å øke sikkerheten for den ansatte.
Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også teoretisk opplæring i førstehjelp med vekt på ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Del 1 – Instruert personell:
– Ansvarsforhold
– Planlegging
– Risikofaktorer
– Strømgjennomgang
– Sikkerhetsfilosofi
– Vern og beskyttelsestiltak
– Krav til verneutstyr og instrukser

Del 2 – Teoretisk førstehjelp:
– Skadestedsarbeid – varsling
– Sirkulasjonssvikt
– Strømskader
– Bevisstløshet
– Hjerte- lungeredning
– Typiske skader ved lavspenning

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Pris: Kurset koster 790,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Klikk her om du ønsker å ta dette kurset som klasseromskurs

Varenummer: 209 Kategorier: , , , ,
SPRÅK
Rull til toppen