Kjemikaliekurs – nettkurs i kjemikaliehåndtering

kr 1.690,00 ekskl. mva.

Norske myndigheter stiller strenge krav til bedrifter som arbeider med kjemikalier. Med hensyn til opplæring av ansatte står det i § 3-4 at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombud får opplæring slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver i tilknytning til bruk av kjemikalier på en trygg og forskriftsmessig måte. (Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav).

Kurs i kjemikaliehåndtering skal sørge for at deltakerne får kunnskap om håndtering av kjemikalier slik at de etter endt kurs kan håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til de kravene myndighetene stiller i lov og forskrifter. Kurset handler også om hvordan man kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier, og hvordan man kan bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Målgruppe: Alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar i tilknytning til kjemikaliebehandling

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og regler
– Risikovurdering
– Substitusjonsplikt
– Opplæring
– Sikkerhetsdatablader
– Merking
– Stoffkartotek
– Verneutstyr
– Oppbevaring
– Registrering av arbeidstakere som utsettes for særlig farlig kjemikalier
– Helseundersøkelser
– Beredskap
– Hygieniske tiltak

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Pris: Kurset koster 1690,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Varenummer: 233 Kategorier: , , , , ,
SPRÅK
Rull til toppen