Kjemikaliekurs – nettkurs i kjemikaliehåndtering

kr 1.590,00 ekskl. mva.

Norske myndigheter stiller strenge krav til bedrifter som arbeider med kjemikalier. Med hensyn til opplæring av ansatte står det i § 3-4 at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver i tilknytning til bruk av kjemikalier på en trygg og forskriftsmessig måte. (Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav).

Kurs i kjemikaliehåndtering skal sørge for at deltakerne får kunnskap om håndtering av kjemikalier slik at de etter endt kurs kan håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til de krav myndighetene stiller i lov og forskrifter. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier, og kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Dette nettbaserte kurset går blant annet igjennom:
– Lover og regler
– Risikovurdering
– Substitusjonsplikt
– Opplæring
– Sikkerhetsdatablader
– Merking
– Stoffkartotek
– Verneutstyr
– Oppbevaring
– Registrering av arbeidstakere som utsettes for særlig farlig kjemikalier
– Helseundersøkelser
– Beredskap
– Hygieniske tiltak

Målgruppe: Alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar i tilknytning til kjemikaliebehandling.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett.

Pris: Kurset koster 1590,- eks. mva. Inkludert i prisen er utstedelse av kursbevis.

Varenummer: 233 Kategorier: , , , , ,
SPRÅK
Rull til toppen