Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen – nettkurs

kr 0,00 ekskl. mva.

Arbeidsmiljøloven legger til rette for at arbeidstakere skal kunne varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Men hva er et kritikkverdig forhold og hvordan kan man bygge opp gode rutiner for varsling i egen virksomhet? I tillegg til å redegjøre for hva loven sier om varsling, gir kurset gode praktiske råd til både ledere og arbeidstakere. Kurset drøfter også hvordan man kan unngå å havne i en situasjon der det blir behov for varsling.

Formål: Å gi en innføring i hvordan man skal håndtere varsling på en arbeidsplass.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Hva er et kritikkverdig forhold?
– Arbeidsgivers plikter i forbindelse med et varsel
– Hvordan varsle på en forsvarlig måte?
– Hvordan skape et godt ytringsklima i virksomheten?

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Pris: Kurset er gratis. Utstedelse av kursbevis er inkludert.

Varenummer: 240 Kategorier: , , , , , ,
SPRÅK
Rull til toppen