Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

kr 0,00 ekskl. mva.

Arbeidsmiljøloven legger til rette for at arbeidstakere skal kunne varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Men hva er et kritikkverdig forhold og hvordan kan man bygge opp gode rutiner for varsling i egen virksomhet? I tillegg til å redegjøre for hva loven sier om varsling gir kurset gode praktiske råd til både ledere og arbeidstakere. Kurset drøfter også hvordan man kan unngå å havne i en situasjon der det blir behov for varsling.

Formål: Å gi en innføring i hvordan man skal håndtere varsling på en arbeidsplass.

Innhold:
– Hva er et kritikkverdig forhold?
– Arbeidsgivers plikter i forbindelse med et varsel.
– Hvordan varsle på en forsvarlig måte?
– Hvordan skape et godt ytringsklima i virksomheten?

Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett.

Pris: Kurset er gratis. Inkludert i prisen er utstedelse av kursbevis.

Varenummer: 240 Kategorier: , , , , , ,
SPRÅK
Rull til toppen