Brannforebyggende kurs «Brannvernlederkurs» – nettkurs

kr 3.100,00 ekskl. mva.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Dette kurset i brannforebygging er tilpasset kravene i den nye forskriften gjeldende fra 01.01.16. Det passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller (knyttet til HMS på arbeidsplassen) med ansvar for brannforebygging.

Klikk her om du ønsker å ta dette kurset som klasseromskurs

For mange ledere kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Derfor har vi laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Formål: Å øke virksomheters kompetanse om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Innhold: Kurset er tilpasset kravene i norsk lov og har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Eier og brukers ansvar
– Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
– Aktive og passive brannsikringstiltak
– Innføring i slukkemidler
– Brannteori

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Pris: Kurset koster 3.100,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Varenummer: 203 Kategorier: , , ,
SPRÅK
Rull til toppen