Stillas 2-9 meter med fallsikring – nettkurs

kr 4.200,00 ekskl. mva.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter.

Når det gjelder fallsikring, krever norske myndigheter at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i arbeidet, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har fått den nødvendige opplæringen.

Dette kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring. Kursbevis for den teoretiske delen blir utstedt til deltakerne etter at teorikurset er gjennomført.

Formål: Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling. Kurset gir også deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og gjør dem bevisst på sikkerhetstiltak, slik at man kan unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Stillas:
– Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– Kontroll av stillas
– Rullestillas
– Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– Tillatte belastninger

Fallsikring:
– Lover og forskrifter
– Kontroll; daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Pris: Kurset koster 4.200,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Varenummer: 239 Kategorier: ,
SPRÅK
Rull til toppen