Presentasjonsteknikk – nettkurs

kr 2.500,00 ekskl. mva.

Har du vært på forelesninger, seminarer eller foredrag og tenkt at dette kunne jeg ha vært
foruten, fordi både framføring og innhold var dørgende kjedelig? I så fall er du ikke alene om
det.
Hva vil du si kjennetegner en presentasjon som er inspirerende, engasjerende og verdt å
bruke tid på? Det er en presentasjon der foredragsholderen har god kontakt med tilhørerne,
kommuniserer på et språk som de forstår, og bruker visuelle hjelpemidler på en relevant og
nyttig måte.
De som har evnen til å presentere informasjon med kompetanse og selvtillit, er svært
verdifulle ressurser for virksomheten.
Det finnes ingen snarveier for å holde gode presentasjoner. Men gjennom å lære å mestre
noen grunnleggende prinsipper for undervisning, forberedelser og øvelse, kan alle få den
selvtilliten som må til for å holde en presentasjon på en vellykket måte for små eller store
forsamlinger.

Dette kurset i presentasjonsteknikk passer både for dem som aldri har holdt en presentasjon
før, og for dem som har erfaring, men som ønsker å forbedre teknikkene sine.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Overvinn nervøsitet gjennom god forberedelse og planlegging
• Bygg opp presentasjonen på en logisk måte slik at den er nyttig for tilhørerne
• Lag en presentasjon som engasjerer og holder på tilhørernes oppmerksomhet
• Lær å presentere stoffet på en velformulert og artikulert måte
• Hvordan bruke gode spørsmål og resonnementer
• Lær å undervise på en overbevisende måte
• Hold en framføring som blir husket

Varenummer: 251 Kategorier: , , , ,
SPRÅK
Rull til toppen