Førstehjelpskurs utvidet 2023 – nettkurs

kr 990,00 ekskl. mva.

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller blir rammet av en ulykke. Dette kan redusere skade og redde liv. Hjertestans kan ramme alle, uansett alder og uten forvarsel. Ved å få opplæring i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter (førstehjelpsdefibrillator) kan man øke mulighetene for at den syke kan overleve, med mer enn 50 %.

Formål: Øke kunnskapen om de mest vanlige tilstandene som kan kreve førstehjelp. Målet med denne kunnskapen er ikke bare å gjøre at man føler seg trygg på å sette i gang med nødvendig helsehjelp ved akutt ulykke, men også at man klarer å identifisere tilstander som kan være en fare for liv og helse, så tidlig som mulig. Kurset er laget for å øke kunnskapsnivået og gi bedre ferdigheter i bruk av hjertestarter og hjerte- og lungeredning ved hjertestans.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Førstehjelp
– Sideleie
– Frie luftveier
– Basal hjerte-lungeredning (HLR)
– Bruk av hjertestarter

Vanlige skader som kan oppstå, og hvordan håndtere disse:
– Brannskader
– Blødninger
– Øyeskader
– Skrubbsår
– Neseblod

Alvorlige tilstander og hvordan håndtere disse:
– Sirkulasjonssvikt
– Brystsmerter, hjertekrampe og hjerteinfarkt
– Hjerneslag og FAST-kriterier
– Astma
– Epilepsi
– Diabetes

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Pris: Kurset koster 990,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Klikk her om du ønsker å ta dette kurset som klasseromskurs

Varenummer: 223 Kategorier: , ,
SPRÅK
Rull til toppen