Trygg Kurs inngår nasjonal avtale med Håndverksmur AS

Samarbeidsavtalen innebærer at Trygg Kurs AS er foretrukket nasjonal leverandør av nødvendige kurs for byggebransjen, sikkerhetsopplæring og rådgivning til medlemsbedriftene i Håndverksmur.

For å håndtere myndighetenes krav til bl.a. sikkerhetsopplæring og bruk av sikkerhetsutstyr, har Håndverksmur inngått en nasjonal avtale med Trygg Kurs. På denne måten blir vedlikehold av nødvendig og lovpålagt kompetanse ivaretatt, og bidrar til å sikre høyt faglig nivå hos alle medlemsbedriftene i Håndverksmur, sier daglig leder Tore Ilseng (til høyre i bildet).

Avtalen muliggjør også leveranse av digitale løsninger som eksempelvis virtuell undervisning eller e-læring i kombinasjon med fysiske kurs og praktisk trening. På denne måten kan medlemsbedriftene ivareta opplæring og kompetansekrav for sine ansatte på en bedre og mer effektiv måte i fremtiden.

“Trygg Kurs har hatt stort fokus på å finne gode og fleksible løsninger i forhandlingene med Håndverksmur. Vi er stolte og ydmyke, og tar det som en stor tillitserklæring at Håndverksmur har valgt oss som nasjonal leverandør til deres medlemmer. Avtalen bekrefter at Trygg Kurs er en attraktiv totalleverandør av rådgivning, sikkerhetsutstyr og opplæring til kunder med svært strenge kvalitetskrav”, sier Trond Bjelland daglig leder i Trygg Kurs AS.

Partene vil samarbeide tett for å bidra til å forenkle og forbedre hverdagen til medlemsbedriftenes ansatte – noe som illustrerer den innsatsen Håndverksmur gjør for sine medlemmer.

SPRÅK
Rull til toppen