Smidigere hverdag på Tryggportalen

Ny funksjonalitet på Tryggportalen gjør det nå enkelt å få en total oversikt over hvilke kurs du har kjøpt, hvilke ansatte/brukere som er påmeldt de forskjellige kursene og deres progresjon. Du velger selv om oversikten skal ta utgangspunkt i kurstype eller ansatte/brukere.

Visuelle diagrammer gir deg raskt et overblikk over status for din virksomhet, og danner et godt grunnlag for å vurdere eksisterende og fremtidige kompetansebehov.

I tillegg kan du eksportere data til excel og CSV, samt skrive ut kursbevis på den enkelte ansatte for beståtte kurs. Vi er glad for at denne funksjonaliteten vil bidra til en smidigere hverdag for alle våre TP-brukere.

Du kan se vår brukerveiledning for en mer utførlig beskrivelse av hvordan du kan bruke den nye rapportfunksjonen.

Eksempel på visning av kursene til en bruker.

Eksempel på visning av kursene til en kursadministrator.

SPRÅK
Rull til toppen