GDPR angår alle bedrifter

GDPR angår alle bedrifter

Internett har revolusjonert hverdagen vår og gjort data til verdifull kapital. Kommunikasjon, innkjøp, finansielle tjenester og mye mer utføres med teknologi og digitale medier, og mange av oss oppgir gladelig personopplysninger for at slike daglige gjøremål skal løses på en enkel måte.

Personopplysningene gir virksomheter mulighet for å skreddersy kommunikasjon og tilbud for å sikre den enkelte kunde en best mulig opplevelse, men på den annen side så kan personopplysninger misbrukes.

Da GDPR trådte i kraft i 2018 fikk innbyggere i EU/EØS større kontroll over egne personopplysninger. Gjennom GDPR-forordningen gis forbrukerne mer makt i form av rettigheter og friheter knyttet til personopplysninger, samtidig som det er selskaper og organisasjoners ansvar å legge til rette for at GDPR overholdes.

Med andre ord påvirker GDPR hvordan du forretningsmessig driver virksomheten, og det er ilagt strenge straffer/bøter for selskaper som ikke har overholdt GDPR.
Det er lett å tenke at GDPR handler om IT. Sannheten er at det har konsekvenser for hele virksomheten inkludert interne rutiner, kundehåndtering, datalagring/behandling og salg/markedsføring.

GDPR skaper også nye muligheter. Erfaringer viser at virksomheter som har åpenhet rundt hvordan personopplysninger brukes og tydelig viser verdsettelse for at kundene deler nødvendig informasjon, i det lange løp får tillitsfulle og lojale kunder. I tillegg ser vi eksempler på at slike virksomheter blir i stand til å implementere mer kundevennlige løsninger og metoder.

Ønsker du å sette deg mer inn i hvordan GDPR angår din bedrift?
Da kan vi anbefale vårt GDPR-kurs «Personvern og GDPR», som gir en grundig innføring i lovverk og praktisering av dette.

Om du trenger en enda grundigere innføring så kan vi anbefale vårt klasseromskurs «GDPR og personvern», som holdes i regi av Trygg Kurs, som også utvikler kursene på Tryggportalen. Klasseromskurset (fysisk og digitalt) holdes over totalt 4 dager og inkluderer også en prosjektoppgave.

Handlekurv
SPRÅK
Skroll til toppen