Endringer i lovverket – krav om verneombud ved 5 ansatte

Bilde av 3 arbeidere i oransje vester med hjelm

Endringer i lovverket – krav om verneombud ved 5 ansatte

Fra 1. januar 2024 skjer det flere endringer i lovverket. Blant annet har verneombudrollen fått oppmerksomhet. Skal den avskaffes? Skal den skrives om? Enden på visa er at den skal forsterkes.

Helt siden verneombudrollen fikk sin nåværende form i 1977 har den vært sentral i å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø. Likevel erfarer mange bedrifter at det er utfordrende å få folk til å stille seg til disposisjon. Grunnen er selvsagt at rollen som verneombud kommer i tillegg til, eller må avstemmes mot, de oppgavene man er ansatt for å gjøre.

Se våre Verneombudskurs på Tryggportalen her.

Opp gjennom årene har lovverket blitt revidert og oppdatert en rekke ganger, men verneombudrollen har bestått. Det må være en grunn til det. Denne rollen er sentral og verdifull på tross av rekrutteringsutfordringene.

Fram til i dag har man vært pålagt å ha verneombud når man er 10 eller flere ansatte. Virksomheter med færre enn 10 har kunnet avtale en annen ordning, for eksempel å ikke ha verneombud. Fra 1.januar vil virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere være pålagt å ha minst ett verneombud. Man kan med andre ord kun avtale en annen ordning hvis man er 4 eller færre ansatte.

I tillegg til dette tydeliggjøres forventningene til rollen ved at loven etter 1. januar eksplisitt sier at et verneombud skal ivareta interessene til alle arbeidstakere og andre som gjør en jobb i tilknytning til virksomheten.

Enda en endring og tydeliggjøring er at verneombudets ansvar også omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet. Selv om dette ansvaret har vært innbakt i rollen allerede, er det nå tatt med i lovteksten.

Les mer om Verneombud på Arbeidstilsynets nettsider

Handlekurv
SPRÅK
Skroll til toppen